Saturday, November 6, 2010

Зарлал

Хүүхдийг гадаадруу хөгжмийн уралдаанд явахад нь тусалдаг, зардал мөнгийг нь даадаг хүүхдийн байгууллага болон албан байгууллага, сан мэдэхүү?

No comments:

Post a Comment